[Sintecha3102] NHÂN VIÊN PHIÊN DỊCH PHÒNG KHÁM ONLINE – BAITO

Posted 2 weeks ago
 Ngày lập: 06/06/2024
施設名 Tên công ty Công khai khi phỏng vấn
施設住所 Địa chỉ công ty Tokyo
職場Địa điểm làm việc Làm online tại nhà, trường hợp đặc biệt có thể phải lên phòng khám hỗ trợ
業務内容 Nội dung nghiệp vụ Phiên dịch online cho bệnh nhân người Việt đến khám tại phòng khám, hướng dẫn dùng thuốc, v.v…
勤務時間 Thời gian làm việc Thời gian đầu: làm 3 buổi/tuần, 4~5h/buổi , giờ làm tầm chiều tối (cụ thể trao đổi khi phỏng vấn)
雇用形態 Hình thức tuyển dụng Nhân viên làm thêm, baito
募集Yêu cầu JLPT N2 trở lên, tiếng Nhật thành thạo, ưu tiên có kinh nghiệm dịch khám bệnh
募集人数 Số lượng tuyển 1 người
施設の雇用条件 Điều kiện tuyển dụng
種別 No 賃金項目 Khoản mục tiền lương 金額(円) Số tiền(JPY)
賃金
Tiền lương
1 時給 Lương giờ 1200-1500yên/h (theo năng lực)