[Sintecha3060] 【KANAGAWA – SAMUKAWA】TUYỂN TOKUTEIGINO NGÀNH HÀN BTD

Posted 2 years ago
職務内容
Nội dung công việc
◆NỘI DUNG CÔNG VIỆC Ở CÔNG TY
1.Làm sạch nguyên vật liệu → 2.Đính nguyên vật liệu → 3 Hàn đính nguyên vật liệu vào → 4. Hàn sản phẩm
◆Sản phẩm công ty
Chủ yếu dùng hàn TIG để sản xuất các bộ phận gắn vào thiết bị của chất bán dẫn
◆Các sản phẩm hàn BTD
学歴
Học vấn
■不問
雇用形態
Hình thức tuyển dụng
■02 正社員(特定技能)
勤務地
Nơi làm việc
■KANAGAWA – SAMUKAWA
必要な経験、能力等
Điều kiện tuyển dụng
■Điều kiện cần thiết: Có kinh nghiệm hàn TIG, hàn BTD  
給与
Mức lương
■1300 yên / giờ ~
待遇、福利厚生
Các chế độ
Chế độ

Lương cơ bản:193.050 yên
——————————————
Lương trước khấu trừ : 193.050 yên+Tăng ca

 

◆Tăng ca bình quân khoảng 20h/ tháng
◆Thời gian thử việc : 3 tháng
◆Thời gian làm việc: 8:30 – 16:55 ( nghỉ giải lao 55 phút :10H – 10H5, 12H – 12h45, 15H-15H5)
◆Tổng số ngày nghỉ trong năm 100 ngày
◆Tham gia đầy đủ chế độ lương và bảo hiểm
◆Tiền nhà 1 tháng 20,000 yên (Điện nước ga tự chịu )

 

※Phỏng vấn :
Các bạn ở xa 2 lần : online → Trực tiếp
Các bạn ở gần 1 lần: Trực tiếp
Tiền xe có thể thương lượng

______________________________

>> ĐĂNG KÝ ỨNG TUYỂN

>> LIÊN HỆ – HỖ TRỢ