Posted 1 month ago

Sintecha1048   Tuyển 3 nhân viên chính thức Tốt nghiệp đại học ngành xây dựng , kiến trúc Ưu tiên các bạn thích công việc giám sát công trình thi công  (施工管理),   Công ty làm về quản lí thi công đường khí , cống thoát nước trong các tòa nhà lớn. Mảng thiết bị, [...]

Read More